13
nov
2018

Uw hr-afdeling en de brexit: zoek de kansen


De brexit heeft een impact op de human resources van ondernemingen aan beide kanten van het Kanaal, waarschuwt Marc Mostin, senior manager People Advisory Services bij EY. Daarom is de boodschap nu: identificeer de aandachtspunten en bereid u zo snel mogelijk voor. Want naast grote knelpunten, ontstaan er ook mooie opportuniteiten.

‘Mijn eerste aanbeveling: analyseer de situatie. Dankzij de Europese wetgeving kunnen Europese burgers werken, reizen, studeren en met pensioen gaan in om het even welk land van de Unie. Ook de erkenning van beroepskwalificaties is Europees verzekerd. Stelt u expats tewerk in het Verenigd Koninkrijk? Dan genieten zij van die voordelen, net als hun gezinnen. Die vaststelling is een goed uitgangspunt om een beeld te krijgen van de individuele veranderingen die de brexit veroorzaakt in human resources.’

‘Een tweede tip voor bedrijven: breng uw aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk in kaart. Zo kunt u precies evalueren in welke mate u te maken krijgt met de brexitveranderingen. Want die komen er sowieso, met of zonder akkoord.’ ‘Waar bent u aanwezig op Brits territorium en onder welke vorm: entrepot, werf, kantoor? Hoeveel medewerkers werken er in het Verenigd Koninkrijk en hoe frequent: permanent, tijdelijk (detachering) of meerdere missies van korte duur? Wat is hun profiel: leidinggevenden, gespecialiseerde technici, IT, commerciëlen, werknemers of laaggeschoolde arbeiders?’ ‘Daarna moet u die aanwezigheid kwantificeren in de activiteit van het bedrijf: groot, matig of te verwaarlozen? Hoe groter de aanwezigheid, hoe nijpender de noodzaak om te anticiperen op de verandering. Los van het type brexit, met of zonder akkoord.’

‘De Brexit kan een buitenkans betekenen voor onze internationale profielen. Met gelijke competenties zijn de hooggekwalificeerde, ervaren en beschikbare Belgische profielen veel beter bereikbaar dan hun Britse collega’s.’
Marc Mostin, senior manager People Advisory Services bij EY
Tweet quote

‘Informeer uw personeel over de veranderingen die hen kunnen treffen. Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk verblijven moeten zich bijvoorbeeld laten registreren en een verblijfsvergunning aanvragen. Hebt u Britse burgers onder uw personeel? Ga dan na of zij Belg willen worden, zodat ze hun rechten in de EU behouden. Tijdens de overgangsperiode, die – als er een akkoord komt – zou lopen van 29 maart 2019 tot 31 december 2020, behouden de Europese burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven en de Britse burgers die in de rest van de EU wonen, alle rechten die ze nu hebben.’

Verhevigde talentenoorlog

‘Op het humanresourcesdepartement krijgt de afdeling internationale mobiliteit de grootste last te dragen. Want die is verantwoordelijk voor het verkrijgen en vernieuwen van visa en werkvergunningen. Er zullen nieuwe barrières komen, de procedures worden zwaarder, duurder en trager.’

‘Daarnaast krijgen ook talentbeheer- en verloningsteams het zwaarder te verduren. De war on talent wordt nog heviger door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, door de dalende beschikbaarheid van goede internationale profielen. Medewerkers die vandaag actief zijn in Groot-Brittannië kunnen geneigd zijn om naar Azië en de Verenigde Staten uit te wijken. Het wordt van cruciaal belang om minder beschikbare, en dus veeleisendere, grote talenten te rekruteren, houden en motiveren, binnen de budgettaire mogelijkheden.’

‘Ook de sociaaljuridische afdelingen zien veranderingen van het fiscale, sociale en socialezekerheidskader. Ze moeten de collectieve en individuele reglementen, polissen en overeenkomsten herdenken en aanpassen. Deze nieuwe paradigma’s hebben ook invloed op de samenstelling en berekening van verloningen: dus ook de salarisadministratie moet zich aanpassen.’

Kansen voor de Belgen

‘Heeft uw hr-directie al een brexitgroep opgericht? En hebben alle hierboven vermelde afdelingen de nodige opleiding en competenties om deze verandering aan te kunnen? Daarnaast – ik blijf het herhalen – moet u intern duidelijk communiceren, zowel met de andere spelers in het bedrijf als met het personeel. Houd een kanaal open voor alle vragen van de medewerkers.’ ‘En toch kan de brexit, ondanks de te verwachten moeilijkheden, ook een positieve impact hebben op human resources. Profiteer van de brexit om uw hr-mobiliteitsbeleid te herdenken en de toewijzing van uw resources te optimaliseren.’

‘Tot slot: grote spelers uit de verzekeringswereld, zoals Lloyd’s of London of QBE, kozen Brussel om activiteiten in België te herlokaliseren. Sommige hebben de gok gewaagd om zich hier te vestigen met lokaal personeel. De brexit kan dus ook een buitenkans betekenen voor bepaalde internationale profielen. Met gelijke competenties zijn de hooggekwalificeerde, ervaren en beschikbare Belgische profielen veel beter bereikbaar dan hun collega’s uit buurlanden, vooral dan uit Groot-Brittannië.’

Marc Mostin
senior manager People Advisory Services bij EY
+32 2 774 6027