24
jan
2020

De brexit is goedgekeurd. Wat nu?


De Britten verlaten op 31 januari officieel de Europese Unie. De rest van het jaar wordt een overgangsperiode waarin het bedrijfsleven nog niet veel merkt van de brexit. In 2020 kunnen personen, goederen, diensten en kapitaal nog vrij bewegen tussen het Europese vasteland en de andere kant van het kanaal. Toch is het belangrijk om voorbereid te zijn. Franky De Pril van EY brengt de belangrijkste aspecten voor u in kaart.

Hoe ver staat de brexit?

De Conservatieve Partij van Boris Johnson behaalde een absolute meerderheid tijdens de Britse parlementsverkiezingen van 12 december. Zoals verwacht ging de brexit-bal daarna weer aan het rollen. Het vernieuwde uittredingsakkoord van de premier werd nog voor de kerstperiode voor een eerste keer goedgekeurd in het Britse Lagerhuis. 

Tot het einde van het jaar bevinden we ons in een overgangsperiode waarin hoofdzakelijk politieke beslissingen worden genomen. Het Verenigd Koninkrijk en de EU onderhandelen over hun relatie in handel, veiligheid en defensie, internationale samenwerking, enz. De onderhandelaars proberen een nieuw vrijhandelsakkoord te sluiten. Het lijkt erop dat de onderhandelingen richting een overeenkomst met zero tariffs, zero quotas gaan.

Als Europa en de Britten er niet in slagen een vrijhandelsakkoord rond te krijgen voor het einde van de overgangsperiode verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU alsnog in een no deal-scenario. Onder impuls van Boris Johnson keurde het Britse parlement een clausule goed die een verlenging van de transitieperiode in principe onwettig maakt. Net om die reden is het belangrijk dat bedrijven niet stilzitten en deze periode aangrijpen om de laatste must-do’s aan te vinken.

Bent u geregistreerd om te kunnen in- en uitvoeren?

Hebt u een EORI-nummer aan zowel Britse als Europese kant van het Kanaal? Een Economic Operator Registration Identification-nummer hebt u nodig voor de verplichte douaneformaliteiten in de EU en het Verenigd Koninkrijk. 

Hebt u douanevergunningen nodig om vlot handel te kunnen drijven?

Evalueer uw douanevergunningen en analyseer of ze uw handel vergemakkelijken. Douanevergunningen kunnen het in- en uitvoerproces vereenvoudigen. Naar aanleiding van de brexit is het misschien een goede zaak om uw douanevergunningen te vernieuwen, ze uit te breiden met het Verenigd Koninkrijk of ze te vervangen door lokale vergunningen. Vraag deze vergunningen tijdig aan.

Is er voldoende kennis aanwezig in uw bedrijf? 

Kennis van douanewetgeving, douaneprocessen en douaneformaliteiten wordt een must. Om uw handel met het Verenigd Koninkrijk voort te zetten, krijgt u te maken met specifieke procedures. Voor bedrijven met weinig ervaring in import en export is dat een uitdaging. Investeer in de training van uw medewerkers of neem contact op met een douanevertegenwoordiger die voor uw rekening kan optreden. 

Koopt u aan in het Verenigd Koninkrijk? En hoe levert u aan de Britse markt? 

Optimaliseer uw goederenbewegingen. Ga na welke impact de brexit heeft op uw transportmethodes, grensformaliteiten, reistijden, voorraadaanleg, enz. Dit gaat ongetwijfeld gepaard met kosten. Om die te drukken, moet u onderzoeken waar u uw bedrijfsketen kunt optimaliseren.

Kent u de oorsprong van uw goederen?

Monitor niet alleen de nieuwe oorsprongsregels uit het toekomstig vrijhandelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar ook die uit de akkoorden die het Verenigd Koninkrijk afsluit met andere landen. Kunt u een correcte productoorsprong aan uw klanten leveren? Hield u er rekening mee dat componenten uit het Verenigd Koninkrijk na de brexit hun EU-oorsprong verliezen?

Kent u de juiste classificatie van uw goederen? 

Kent u de tiencijferige classificatie van uw goederen die nodig is voor douaneaangiftes en ook voor Intrastat, wat een verplichting blijft? In geval van een no deal-brexit: kent u de most favourite nations-tarieven (MFN) van uw producten en de impact die zulke tarieven hebben op uw kosten? 

Bent u op de hoogte van bijkomende voorwaarden om in te voeren en te verkopen in het Verenigd Koninkrijk? 

Hou rekening met de mogelijke verschillen in productregelgeving en invoervereisten in het Verenigd Koninkrijk van na de brexit. Bent u op de hoogte van de correcte regels over etikettering en markering, denk maar aan de UKCA die de CE-normering zal vervangen? Bent u voorbereid op sanitaire en fytosanitaire controles? Ga na of de producten die u in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk in de handel brengt voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten. 

Zijn uw contracten brexitproof

Kunt u uw levertermijnen en prijsafspraken nog naleven na de brexit? De brexit vormt geen basis om contracten te herzien of stop te zetten. Hou ook rekening met de brexit als u nieuwe contracten afsluit. Kies voor verwijzingen bijvoorbeeld naar de Europese regelgeving en geschillenbeslechting. Wat is de territoriale reikwijdte en naar welk recht worden geschillen opgelost?

Zijn uw systemen klaar voor de omschakeling? 

Uw facturen worden zogenoemde exportfacturen, waarbij een duidelijke link met de uitvoerdocumentatie moet zijn. De tijd van het ‘carbonpapier’ bij in-en uitvoer is lang voorbij. Sinds 2003 zijn alle aangiftes in verschillende fases geautomatiseerd. 

Hierboven leest u maar een aantal aandachtspunten. Deze lijst is allesbehalve compleet. In de volgende edities kijken we meer in detail naar specifieke aandachtspunten in sectoren als de farmaceutische sector, logistiek, retail, automotive en voeding.

Franky De Pril
Vennoot EY & EMEIA Global Trade Leader
+32 2 774 9484
Lize Martens
EY Global Trade consultant