26
sep
2018

Opinie: Jan Grauls & Franky De Pril

Zakendoen na brexit:
GEEN BUSINESS AS USUAL

Verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie met een akkoord of zonder? Beide opties scheppen voor bedrijven aan beide kanten van het Kanaal risico’s én kansen. U bent maar beter voorbereid. Containers moeten langs de douane passeren, maar ook cloudtoepassingen kan u misschien niet zomaar sharen met klanten aan de andere kant van het Kanaal.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart de Europese Unie. Dan volgt de ontknoping van een verhaal dat meer dan twee jaar geleden begon met een referendum. Sindsdien onderhandelen de Britten en de EU over een nieuw akkoord. Dat moet er in november liggen om het uittredingsverdrag op tijd te kunnen ratificeren.

Hoe ver zijn de uittredingsonderhandelingen opgeschoten? Eerst het goede nieuws. Over de meeste thema’s bestaat een akkoord of ligt het binnen handbereik. De Britten die vandaag in de EU gevestigd zijn en de Europeanen in het Verenigd Koninkrijk behouden hun statuut. Londen wil ook zijn lopende financiële verbintenissen van ongeveer 39 miljard euro ook na zijn uittreding nakomen. Inzake veiligheid, de strijd tegen terrorisme en criminaliteit, en buitenlands beleid zullen geprivilegieerde banden blijven bestaan.

Vraagstukken

Over twee belangrijke vraagstukken zijn de onderhandelingen nog niet afgerond, verre van. Op de eerste plaats over de grens tussen het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland. Het andere vraagstuk is dat van de toekomstige handelsrelaties. Het Verenigd Koninkrijk wil immers een eigen handelsbeleid voeren en daarvoor wenst het de douane-unie en de eenheidsmarkt verlaten.

De onderhandelingen verlopen traag en stroef. Dat ligt niet aan de Europese Unie. Al snel na het referendum maakte ze haar positie in alle transparantie kenbaar. De brexit verdeelde de Britse politiek zodat de onderhandelaars lange tijd geen duidelijk mandaat hadden. Een intern Brits akkoord kwam er pas in juli en zelfs dat akkoord is niet geheel onomstreden. Op de recente Europese top in Salzburg liepen de emoties hoog op, maar beide partijen bevestigden er hun gekende standpunten. Het verdere verloop van de brexit-onderhandelingen ligt nu in de eerste plaats in de handen van het Verenigd Koninkrijk. De EU staat al klaar.

‘Laten we toch vooral uitgaan van een onderhandelde oplossing.’
Jan Grauls, EY Senior Advisor
Tweet quote

Onrust bij bedrijven

Het bedrijfsleven aan beide kanten van het Kanaal volgt de onderhandelingen van de voorbije maanden nauwgezet op. Bedrijven zoeken oplossingen om hun goederenstromen op peil te houden, om langere wachttijden aan de havens te vermijden, om bijkomende kosten als douanerechten, hogere transportfacturen en de noodzaak aan grotere voorraden te beperken, enzovoort. De City maakt zich ernstig zorgen over de diensten die zij in de toekomst nog zal kunnen aanbieden.

‘Elk bedrijf doet er goed aan zijn banden met het Verenigd Koninkrijk in kaart te brengen.’
Franky De Pril, Vennoot EY & EMEIA Global Trade Leader
Tweet quote

Stel een plan op

De brexit komt er, met of zonder akkoord. Beide gevallen betekenen een substantieel nieuwe handelsrelatie met uw Britse partners. Business as usual is uitgesloten. Er komen weer tolheffingen en douaneformaliteiten, financiële transacties verlopen anders, expats komen in een nieuwe situatie terecht. Zonder akkoord gewaagt het Internationaal Monetair Fonds zelfs van “chaos”.

Elk bedrijf doet er goed aan zijn banden met het Verenigd Koninkrijk in kaart te brengen. Hoeveel Britse klanten heeft u? Van welke leveranciers bent u afhankelijk? Heeft u lopende contracten gebaseerd op Brits recht? Is uw export afhankelijk van EU-certificaten, die mogelijk ongeldig worden? Stel een plan op.

Zorg ervoor dat u uw plan onmiddellijk kan uitrollen. Aarzel niet anticipatief te werk te gaan. Vanaf 30 maart 2019 worden de veranderde omstandigheden duidelijk in de afhandeling van douaneformaliteiten, het betalingsverkeer en de wetgeving die van toepassing is op uw contracten.Zorg ervoor dat u uw plan onmiddellijk kan uitrollen. Aarzel niet anticipatief te werk te gaan. Vanaf 30 maart 2019 worden de veranderde omstandigheden duidelijk in de afhandeling van douaneformaliteiten, het betalingsverkeer en de wetgeving die van toepassing is op uw contracten.

Begeleiding voor uw onderneming

EY begeleidt aan beide kanten van het Kanaal zo’n 300 bedrijven in hun voorbereidingen op de brexit. Het houdt rekening met alle mogelijke scenario’s. Deze aanpak bestaat uit drie stappen: een oplijsting van de risico’s met prioriteiten en waarschijnlijkheden, vervolgens een remediëring op maat en tot slot de effectieve voorbereiding. Ondanks de vele vraagtekens kunnen de bedrijven zich al actief voorbereiden, bijvoorbeeld om goederen niet aan de grens te moeten in- en uitvoeren.

De komende weken leest u hier meer over.

Jan Grauls
EY Senior advisor
+32 2 774 6027
Franky De Pril
Vennoot EY & EMEIA Global Trade Leader
+32 2 774 9484