05
dec
2018

‘Fiscale verrassingen zijn niet uitgesloten’


De goedkeuring van de brexitdeal door de Europese leiders 
betekent geenszins dat een harde brexit onmogelijk wordt. De kans blijft bestaan dat vanaf 30 maart 2019 de fiscale spelregels grondig wijzigen als de EU-wetgeving niet langer geldt. Als Groot-Brittannië zich verder gaat profileren als fiscaal aantrekkelijk land, zullen Britse fiscale incentives ook niet meer getoetst kunnen worden door het Europees Hof van Justitie.

Een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is met de formele goedkeuring van het scheidingsakkoord van afgelopen zondag een stukje dichterbij gekomen. Na twee jaar onderhandelen bereikten Brussel en Londen een akkoord. Of ook het Britse parlement hier even vlotjes mee instemt, is nog maar de vraag. ‘Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wordt sowieso na 29 maart een stuk complexer. Al was het maar omdat de fiscale spelregels zeker na een harde brexit onmiddellijk veranderen als Groot-Brittannië de Europese vrijhandelszone verlaat’, zeggen EY vennoten Pascal Vanzieleghem (Indirect Tax Services) en Arne Smeets (International Tax Services).

Bestaat er een kans op dubbele heffingen?

ARNE SMEETS. ‘Als het gaat om directe belastingen, dan verandert er in beginsel niet heel veel, want dat is geen directe Europese bevoegdheid. De lidstaten zijn zelf bevoegd, ook al streven ze naar harmonisering en mogen ze elkaar niet tegenwerken. Toch zijn er specifieke richtlijnen die mogelijks geheel niet meer kunnen worden toepast in relatie met het VK. In de toekomst kan bijvoorbeeld de moeder-dochterrichtlijn niet meer worden toegepast, wat de fiscale behandeling van dividenden (en/of de formaliteiten daaromtrent) zal veranderen.. Dat is ook mogelijk als het gaat over rente- en royaltybetalingen, waar momenteel dikwijls de Europese interest- en royaltyrichtlijn soelaas brengt voor vrijstelling van bronbelasting.’

‘Bedrijven die bijvoorbeeld tot nog toe alleen zaken deden in Europese lidstaten kunnen in een andere context terechtkomen met in- en uitvoerformaliteiten.’
Pascal Vanzieleghem, vennoot EY Indirect Tax Services
Tweet quote

De EU-lidstaten vallen dus automatisch terug op hun bilaterale belastingverdragen met het Verenigd Koninkrijk?

ARNE SMEETS. ‘In principe wel, en wat België betreft zal dat in vele gevallen leiden tot hetzelfde eindresultaat bij vrijstelling van bronheffing. Verder heeft het Verenigd Koninkrijk aangegeven om internationale ontwikkelingen in belastingontwijking, zoals voorzien in de Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn, ook na de Brexit te blijven respecteren.’

Wat mogen we verwachten rond de btw?

PASCAL VANZIELEGHEM. ‘Ook na de brexit blijft het btw-systeem van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Voor lokale transacties binnen de UK zijn er geen tekenen dat we in de nabije toekomst grote verschuivingen mogen verwachten. Positief is ook dat voor grensoverschrijdende handel beide partijen de intentie hebben om de impact tot een minimum te beperken. Zo zal het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een regeling voorzien waardoor de btw op ingevoerde producten betaald kan worden via de btw-aangifte en niet op het moment van de grensoverschrijding. Dat lijkt vooral een formele kwestie, maar kan, bij gebrek aan dergelijke maatregel, een aanzienlijke impact hebben op de cashflow van een onderneming.’

Kunnen we na 29 maart nog voor verrassingen komen te staan?

PASCAL VANZIELEGHEM. ‘Verrassingen zijn niet uitgesloten, zeker als we toch op een hard brexit afstevenen. Zo bestaat de kans dat de basis waarop de btw berekend wordt, verhoogd moet worden met invoerrechten. De Britten krijgen dan weer meer vrijheid om hun btw-wetgeving anders in te richten. Zolang het niet duidelijk is of de brexitdeal definitief goedgekeurd wordt, blijft de voorbereiding op de brexit vanuit fiscaal perspectief moeilijk. Vandaar onze raad om zeker te inventariseren

‘Dat is geen verloren oefening. Ook indien er geen harde brexit komt, zal deze inventarisatie gebruikt kunnen worden na afloop van de overgangsperiode. De administratieve formaliteiten worden sowieso complexer. En die vragen onder meer een aanpassing van IT- en facturatiesystemen. Misschien moet u uw omzet aan de andere kant van het Kanaal voortaan ook in Groot-Brittannië registreren. Veel gebruikte vereenvoudigingen zullen niet meer kunnen toegepast worden. Denk maar aan de zogenoemde ABC-transacties, waarbij een leverancier A in bijvoorbeeld Nederland verkoopt aan een klant B in België, die vervolgens verkoopt aan een klant C in het Verenigd Koninkrij, waarbij vanuit logistiek oogpunt de goederen rechtstreeks van Nederland naar het VK worden vervoerd. Vandaag worden de formaliteiten en cashimpact door een vereenvoudiging in de wetgeving tot een minimum beperkt. Na een harde brexit vervalt deze vereenvoudiging en zal partij B mogelijks een fiscaal vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk moeten aanwijzen. Ook dat heeft weer een invloed op de kosten. En laat ons ook de impact van de Inco terms niet vergeten.
In ieder geval, hoe meer de belastingregimes verschillen, hoe complexer en hoe groter de kans op geschillen. En voor handelingen in het Verenigd Koninkrijk is het Europees Hof in de toekomst niet langer bevoegd.’

Hoe kunnen bedrijven zich het beste voorbereiden?

ARNE SMEETS. ‘Er zijn talloze mogelijkheden en scenario’s, afhankelijk van de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat en hoe hun toekomstige relatie eruit gaat zien. Een fiscaal adviseur kan beoordelen in hoeverre het belastingverdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk een uitkomst biedt. Het kan ook nodig zijn om

PASCAL VANZIELEGHEM. ‘Naast inventariseren is het belangrijk dat u zich goed laat omringen. Bedrijven die bijvoorbeeld tot nog toe alleen zaken deden in Europese lidstaten kunnen in een andere context terechtkomen met in- en uitvoerformaliteiten. Vandaag is het dus cruciaal te weten welke domeinen beïnvloed kunnen worden. Zo kunt u meteen handelen van zodra er meer duidelijkheid is over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten.

Pascal Vanzieleghem
vennoot EY Indirect Tax Services EY
+32 9 242 52 16
Arne Smeets
vennoot EY Tax Consultants
+32 2 774 63 63