30
okt
2018

Bedrijfsleven vraagt duidelijkheid

Op zoek naar roze lijnen

Op de top van 17 en 18 oktober zat de sfeer goed tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De bal ligt nu in het kamp van premier Theresa May om in Londen haalbare voorstellen uit te werken. Dat wordt een moeilijke klus. Het bedrijfsleven vraagt ondertussen snel duidelijkheid en pleit voor een vergelijk dat in de praktijk kan werken.

Inhoudelijk was de voorbije Europese top in Brussel een maat voor niets. ‘Maar dat is al een hele verbetering tegenover de top in Salzburg van een maand eerder. Europa deed bijvoorbeeld het aanbod de transitieperiode tussen de uitstap op 29 maart 2019 en 31 december 2020 met een jaar te verlengen. Hierdoor beschikken we over meer tijd om de nieuwe relaties tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk vorm te geven’, zegt Jan Grauls, senior advisor bij EY. Ondertussen slaat de zenuwachtigheid bij de bedrijven aan beide kanten van het Kanaal toe.

‘Het scenario van een no deal ligt bij vele ondernemingen op tafel, en dat moet ook’, zegt Franky De Pril, vennoot EY Global Trade. ‘Zeker sinds de zomer zijn ook de Belgische kmo’s gestart met de impact van de brexit in kaart te brengen. Wij helpen hen een strategie te bedenken om de risico’s op te vangen, en om kansen te spotten.’ De mogelijke verlenging van de transitieperiode noemt De Pril voor het bedrijfsleven niet de eerste optie. ‘Niets is zo erg als onduidelijkheid. De politiek en de economie zitten duidelijk op verschillende snelheden. Maar als binnen deze verlenging een akkoord kan bereikt worden, is dat uiteindelijk een goede zaak.’

‘Het scenario van een no deal ligt bij vele ondernemingen op tafel, en dat moet ook.’
Franky De Pril, Vennoot EY Global Trade
Tweet quote

Pink lines

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kan je grosso modo opdelen in twee belangrijke delen. ‘De regeling over de uitstap is grotendeels rond. Het belangrijkste struikelblok blijft de grens tussen Ierland en Noord-Ierland’, zegt Grauls. ‘Pas als die rond is, kunnen de onderhandelingen starten over een nieuwe handelsrelatie. Wij verwachten tegelijk met het eerste akkoord ook een politieke verklaring over de toekomstige EU-VK relaties. Oorspronkelijk zou die vrij algemeen blijven, maar mede op vraag van de bedrijven komt er wellicht al een meer uitgewerkte gedetailleerde tekst. EU-hoofdonderhandelaar Barnier pleit voor een ambitieus vrijhandelsakkoord, dat gepaard zou gaan met specifieke douane- en reglementaire samenwerking , maar dan moet Londen zijn red lines wel wat roziger inkleuren.’

‘Het belangrijkste struikelblok in de uitstap blijft de grens tussen Ierland en Noord- Ierland.’
Jan Grauls, Senior advisor EY.
Tweet quote

‘Je merkt dat vooral de Britse regering en politici allerlei ideeën lanceren, maar vaak zijn die voor ondernemingen moeilijk operationeel om te zetten. Idealiter is zo’n douane unie voor ons bedrijfswereld te prefereren boven een vrijhandelsakkoord. In ieder geval: het is voor alle bedrijven de hoogste tijd om hun relaties met Britse bedrijven onder de loep te leggen. Met zo’n voorbereiding kunnen ze snel schakelen, om het even welke oplossing finaal uit de bus komt.’

Deal or no deal?

Het was de bedoeling dat er in november een nieuwe top zou komen om de brexitdeal te bezegelen. Aangezien er tijdens de voorbije top geen knopen zijn doorgehakt, is die timing voorlopig verlaten. De volgende afspraak is begin december. Er blijven dan nog drie maanden over voor het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Als er een deal is, zal de overgangsperiode soepeler verlopen. Zonder akkoord volgt er chaos , en aan beide kanten van het Kanaal. Het is goed mogelijk dat de gebeurtenissen in Londen in de komende dagen uitsluitsel zullen geven, in de ene of andere richting.

Jan Grauls
EY Senior advisor
+32 2 774 6027
Franky De Pril
Vennoot EY & EMEIA Global Trade Leader
+32 2 774 9484