12
dec
2018

E-commerce na de brexit: wees voorbereid op alle scenario’s


Welk brexitscenario er ook uit de bus komt, e-commercebedrijven 
moeten voorbereid zijn, weet Nicolas Khedir bij EY.

‘Zonder akkoord op 29 maart 2019, worden verzendingen naar het Verenigd Koninkrijk beschouwd als exportzendingen vanuit de Europese Unie, met alle tijdrovende formaliteiten en douanerechten die daar bij horen’, waarschuwt Nicolas Khedir, Senior Manager Global Trade bij EY. ‘En dat zal een impact hebben op de competitiviteit van onze e-commercebedrijven. Bovendien dreigt de Britse pond met 25 procent te devalueren en dat zal dit fenomeen nog versterken. Daarom moet u zo snel mogelijk uw prijzen voorstellen in euro en in pond, zoals uw klant dat verkiest. En moet u uw engagementen rond levering en bevoorrading aanpassen.’

Volg de Britse wetgeving nauwgezet op en voorzie twee kaders: een van voor de EU en een voor het Verenigd Koninkrijk, raadt Khedir aan. ‘Volgens de Europese douanewetgeving geniet import die geen 150 euro waard is van een franchise op douanerechten, met daarop een btw-franchise voor de producten van 22 euro of minder’, brengt Khedir in herinnering. ‘In het Verenigd Koninkrijk bestaat het risico dat die drempel van 22 euro voor btw-vrijstelling zal wegvallen na de brexit. Want het Verenigd Koninkrijk was altijd al voorstander van de afschaffing.’

Onderhandelingen

Als het Britse Parlement het akkoord van Theresa May goedkeurt, start een
overgangsperiode die loopt tot december 2020 of 2021. ‘Dan is het business as usual voor onze e-commercebedrijven. Toch moeten ze de onderhandelingen over een toekomstig akkoord op de voet blijven volgen’, vindt Nicolas Khedir. Voor hem lijkt dit het meest waarschijnlijke scenario. De overgangsperiode kan uitmonden in de activering van het fameuze veiligheidsnet (“backstop”), een tijdelijke douane-unie, een periode om de nieuwe bilaterale relatie te bezegelen. Deze douane-unie impliceert douaneformaliteiten, maar geen douanerechten.

‘Britten zullen niet meer beschermd zijn tegen geoblocking. En dus kunt u de Britten andere tarieven en voorwaarden opleggen.’
Nicolas Khedir, senior manager EY Tax Consultants
Tweet quote

‘Als tegen 2020 de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereiken zoals de CETA tussen de EU en Canada, moeten we ons ook voorbereiden. Voor de ontheffing van douanerechten op de transacties, moet de Europese of Britse oorsprong van het product moeten worden aangetoond. Dat betekent dat u studies moet laten uitvoeren naar de oorsprong, om te kunnen aantonen dat het beantwoordt aan alle toekomstige regels van het akkoord.’

‘Als tegen 2020 de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereiken zoals de CETA tussen de EU en Canada, moeten we ons ook voorbereiden. Voor de ontheffing van douanerechten op de transacties, moet de Europese of Britse oorsprong van het product moeten worden aangetoond. Dat betekent dat u studies moet laten uitvoeren naar de oorsprong, om te kunnen aantonen dat het beantwoordt aan alle toekomstige regels van het akkoord.’

Laatste advies van de specialist: ‘Komt er geen deal? Pas u dan zo snel mogelijk aan. Verplaats zo veel mogelijk producten voor de Britse markt naar het VK voor 29 maart 2019. Maar denk eraan dat de prijzen van opslagruimte pijlsnel de hoogte ingaan. En ontkoppel de bestellingen uit andere landen, zodat u geen twee keer de importtaks moet betalen.’

Het einde van geoblocking

‘Het Verenigd Koninkrijk zal de digitale eengemaakte markt verlaten, dat heeft Theresa May bevestigd’, zegt Nicolas Khedir. ‘Britten zullen niet meer beschermd zijn tegen geoblocking, terwijl de Europese reglementering alle consumenten van de EU op gelijke voet behandelt. En dus kunt u de Britten andere tarieven en voorwaarden opleggen.’

‘No deal’? Enkele cijfers:

 50 tot 150 euro: kosten van de douaneformaliteiten (exclusief
douanerechten) voor export vanuit België, en dan voor import naar het
Verenigd Koninkrijk. (Bron: EY)

 300 euro: geschatte logistieke meerkosten per transport vanwege meer
haltes en verwachte vertragingen. (Bron: EY)

 2 tot 9 dagen: schatting die Honda maakte van de extra tijd om hun
stukken tot in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. (Bron: Financial Times)

Nicolas Khedir
senior manager EY Tax Consultants
+32 (0)2 774 61 62