11
maa
2019

De ultieme checklist voor Belgische bedrijven die zakendoen met Britse bedrijven


Het verhaal van de brexit loopt stilaan op zijn einde. Of het een happy end wordt, daar hebben we het raden naar. Het politieke gekrakeel in het Verenigd Koninkrijk blijft aanslepen waardoor de ongerustheid in de bedrijfswereld aan de beide kanten van het Kanaal toeneemt. Eén ding is zeker: zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wordt complexer. Er komt nieuwe regelgeving, douaneformaliteiten zullen tijd in beslag nemen en dat kost allemaal geld. Heeft u alle risico’s voor uw onderneming in kaart gebracht? Kunt u rekenen op professionele ondersteuning?

Deze checklist is voor u:

– Als uw bedrijf een vestiging of kantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft of als het zakendoet met een Brits bedrijf.

– Als u grondstoffen, halffabricaten of goederen levert in het Verenigd Koninkrijk. Ook als u een internationaal handelsbedrijf bent met een Britse vestiging of klanten in het VK.

Hebt u uw relaties met Britse bedrijven in kaart gebracht?

De brexit heeft macro-economische gevolgen waarmee Europese en Britse bedrijven rekening moeten houden. Het Britse pond wordt volatieler waardoor vaker wisselkoersschommelingen voorkomen. Dat heeft een impact op uw investeringen en die van uw partners. U mag zich verwachten aan hogere kosten, een verschuiving van handelsstromen, enz. Het is belangrijk uw relatie onder de loep te nemen voor specifieke sectoren, bedrijven, productievestigingen en businessmodellen

Is uw supply chain optimaal gestructureerd?

Zowel importeurs, exporteurs als producenten ondervinden de gevolgen van de brexit in hun supply chain. Hun marges worden kleiner of hun producten duurder. Bereid u voor op tolheffingen, maar ook op wachttijden aan de grens. 

Een eerste essentiële bezorgdheid is de impact op uw fysieke handelsstromen: krijgt u uw goederen fysiek nog wel in het VK en vice versa? Om goederen de grens over te brengen hebt u in elk geval een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig, zowel langs Britse als Europese kant). Daarnaast zijn er tal van bestaande en specifieke, naar aanleiding van de brexit uitgedachte, douaneprocedures die u moet volgen om uw handel met het VK voort te kunnen zetten. Hebt u die know-how zelf niet in huis? Contracteer dan een douanevertegenwoordiger die voor uw rekening kan optreden. 

Nadat u de continuïteit van uw handelsstromen hebt gegarandeerd, brengt u best gedetailleerd in kaart waar de brexit een impact heeft op uw onderneming. De volgende stap is alternatieven ontwikkelen in uw supply chain-strategie. Zoek naar andere routes en besef dat langere reistijden altijd betekenen dat u meer en dus duurdere voorraden moet aanleggen. Meer dan ooit wordt het belangrijk om in de kosten te snijden waar het kan. 

Alle bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk moeten een impactanalyse uitvoeren. Wat moet er met je IT-systemen gebeuren in functie van de brexit? Denk maar aan douaneformaliteiten, belastingen, logistiek, sales, …

Bent u juridisch gedekt door het Britse recht?

Na de brexit komen bedrijven in een ander juridisch speelveld terecht. De Britten hoeven de Europese rechtsregels niet langer te volgen. Alle ondernemingen die zakendoen met of in het Verenigd Koninkrijk moeten al hun overeenkomsten doorlichten, zeker als ze onderhevig zijn aan het Britse recht of als de geschillenbemiddeling in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Zeker aangezien de keuze voor Brits recht of geschillenbemiddeling gebruikelijk is. 

Kunt u uw afspraken na de brexit nog nakomen? Denk maar aan prijsafspraken, levertijden, garanties over overeenstemming met toepasselijke wetgeving, enzovoort. In veel gevallen vormt de brexit geen basis om het contract te herzien of stop te zetten.

Heeft u een inventaris opgemaakt?

De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk zich na de brexit profileert als fiscaal aantrekkelijk land. De Britse fiscale incentives kan het Europees Hof van Justitie niet langer toetsen. 

Als het gaat om directe belastingen, dan verandert er in beginsel niet veel, want dat is geen directe Europese bevoegdheid. De lidstaten zijn zelf bevoegd, ook al streven ze naar harmonisering en mogen ze elkaar niet tegenwerken. Toch zijn er specifieke richtlijnen die mogelijks niet meer kunnen worden toepast in relatie met het VK. In de toekomst kan bijvoorbeeld de moeder-dochterrichtlijn niet meer worden toegepast, wat de fiscale behandeling van dividenden (en/of de formaliteiten daaromtrent) verandert. Dat is ook mogelijk als het gaat over rente- en royaltybetalingen. 

Ook na de brexit blijft het btw-systeem van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Voor lokale transacties binnen het VK zijn er geen tekenen dat we in de nabije toekomst grote verschuivingen mogen verwachten. Positief is dat beide partijen voor grensoverschrijdende handel de intentie hebben om de impact tot een minimum te beperken. Toch bestaat de kans dat de basis waarop de btw berekend wordt, verhoogd moet worden met invoerrechten. De Britten krijgen dan weer meer vrijheid om hun btw-wetgeving anders in te richten. 

Afhankelijk van de sector waarin u actief bent, kunnen de douanerechten langs beide zijden van het Kanaal hoog oplopen. Vooral voor landbouwgoederen is de impact van invoerheffingen zeer substantieel. Ook goederen die in de loop van hun productieproces meermaals de grens oversteken, kunnen hard getroffen worden. Alles hangt af van welke toekomstige handelsrelatie de EU en het VK onderhandelen, maar u doet er goed aan deze extra kosten voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Een fiscale inventaris is geen verloren oefening. De administratieve formaliteiten worden sowieso complexer. En die vragen onder meer een aanpassing van IT- en facturatiesystemen.

Bent u klaar voor een verhevigde ‘war for talent’?

Er komen nieuwe barrières om Britten in dienst te nemen, de procedures worden zwaarder, duurder en trager. De afdeling internationale mobiliteit draagt de grootste last, want ze is verantwoordelijk voor het verkrijgen en vernieuwen van visa en werkvergunningen. 

Daarnaast krijgen de teams talentbeheer en verloning het zwaar te verduren. De war for talent woedt heviger door de dalende beschikbaarheid van goede internationale profielen. Medewerkers die actief zijn in Groot-Brittannië kunnen geneigd zijn naar Azië en de Verenigde Staten uit te wijken. Het wordt van cruciaal belang om minder beschikbare, en dus veeleisendere, grote talenten te rekruteren, te houden en te motiveren, binnen de budgettaire mogelijkheden.

De brexit kan ook een buitenkans betekenen voor bepaalde internationale profielen. Met gelijke competenties zijn de hooggekwalificeerde, ervaren en beschikbare Belgische profielen veel beter bereikbaar dan hun collega’s uit buurlanden, vooral dan uit het Verenigd Koninkrijk.

Kunt u begeleiding gebruiken?

– De Brexit Quick Check is een dienst voor middelgrote bedrijven waarmee ze hun risico’s kunnen beoordelen. In een simpele conference call identificeren de experts van EY de vragen die relevant zijn voor uw bedrijf, bijvoorbeeld uw supply chain, hr-beleid, invoerrechten, fiscale en juridische issues of financiering.

Brexit Impact Assessment is een uitgebreide en op maat gemaakte analyse van de gevolgen van mogelijke brexit-scenario’s in financiering, operationele impact, juridische en fiscale aspecten, risico’s en kansen voor uw bedrijf. Voor tien productgroepen berekenen de experts van EY welke extra kosten u mag verwachten.

– Daarnaast kunt u een beroep doen op specialisten om uw medewerkers in het Verenigd Koninkrijk en op het continent voor te bereiden op de brexit. Ze helpen u ook bij uw personeelsmanagement in de verschillende afdelingen. 

Franky De Pril
Vennoot EY & EMEIA Global Trade Leader
+32 2 774 9484